/ / Mani pārcēlās mans ārsts par transpersonu pārpilnību
2016-2017 sabrin97.org - Autortiesības uz tekstu, fotogrāfijām un video materiāliem, kas publicēti šajā vietnē, pieder to likumīgajiem īpašniekiem.